sửa chữa nhỏ tscđ dùng cho hoạt động phúc lợi, chi phí sửa chữa phát sinh gồm: phụ tùng sử dụng có trị giá 50, các khoản khác chi trả bằng tiền mặt 20.
anh chị nào giúp em cái ạ, em cảm ơn nhiều.