em chào cả nhà, em mới làm kế toán nên nghiệp vụ kế toán còn kém quá, các anh chị cho em hỏi công cụ dụng cụ và vật tư phân biệt như thế nào ạ ? em có mua chuột máy tính giá trị 300.000 đ; bộ phát wifi 600.000 đ hạch toán vào vật tư hay công cụ dụng cụ ạ ? em cảm ơn