em đang học tới bài này, vẫn thấy khó hiểu quá, nhờ các bác chỉ giúp cách giải 3 câu này

hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên các tài khoản thích hợp:

câu 1: nhct a có các nghiệp vụ phát sinh như sau: đơn vị tính: 1000đ

phát hành trái phiếu kỳ hạn 2 năm, lãi trả trước, lãi suất 15%/năm, số lượng 8000 tp, mệnh giá 5000, phụ trội 50

câu 2: tính lãi phải trả dồn tích và phân bổ giá trị chiết khấu của đợt phát hành trái phiếu đầu năm 2006, số lãi dự trả 6.000, số chiết khấu phải phân bổ 500, lãi trả sau

câu 3: thanh toán một số trái phiếu cho khách hàng bằng tiền mặt, tổng mệnh giá: 50.000, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 15%/năm, trả lãi sau. lãi suất không kỳ hạn 0,67%. ngày 20/7/0x ông p đến rút tiết kiệm loại 6 tháng số tiền gửi ban đầu 50.000 ngày gửi là 15/01/0x, lãi suất 1,1%/tháng, loại lãi trả sau.

em xin chân thành cảm ơn