1) Lãi hàng tháng của tiền gửi tiết kiệm có kì hạn là loại lĩnh lãi 1 lần khi đáo hạn đc nhập vào gốc
=> Sai ( đc nhập nhập vào gốc nhưng nó là loại lãnh lại theo kì hạn)
2) KH gửi TG KKH nhằm mục đích chính để an toàn và sinh lời - Sai (k vì mục đích sinh lời)
3) Trong thanh toán séc chuyển khoản có ủy quyền chuyển Nợ , nguyên tắc hạch toán "nợ trước - có sau " đã bị vi phạm .-Sai ( nó k bị vi phạm theo đúng nguyên tắc có tiền rồi mới đc chi trả )
4) Hai NH khác hệ thống , khác địa bàn có nhu cầu thanh toán vốn thì chỉ thực hiện thanh toán qua TK TG NHNN.- Đúng
Mọi người cho ý kiến nhé ...@@