Chào mọi người
tình hình là có 1 một bảng dữ liệu, có bạn làm việc viết công thức này mà khóa hết không cho ai biết
sau này bạn đó nghĩ việc nên cái bảng cũng chết luôn
mình có tìm hiểu và giải được một số hàm còn lại mốt số dùng VBA nên mình không có cách nào kiểm tra được
mình cần hỏi là cột M FIND_NAME và FIND_CODE FIND_NAME1 FIND_CODE mình không hiểu được 2 cái này
nên bạn nào biết thì viết lại hàm giúp mình nhé
mình cảm ơn

bảng này có tác dụng khi gõ vào mã bất kỳ nó sẽ tìm ra danh sách dữ liệu có chứa từ minh gõ ở sheet mặt hàng từ đó mình tìm kiếm dữ liệu nhanh hơn tại bảng dữ liệu mặt hàng bên mình tới khoảng 20.000 dòng
hoặc bạn nào có cách nào để tìm nhanh hơn thì giúp mìnhhttps://secufiles.com/1UHr/FILE_GỬI_CHỢ_XEM_HÀNG.xlsx