Có anh chị nào bị lỗi như em không, em dowload về dùng chỉ có vấn đề là ngày tháng năm cứ báo VALUE