Mình đang làm kế toán tại bệnh viện. Nhờ anh chị giúp tư vấn với ạ.
VD:
Đầu quý 4 ( tháng 10 ) phía BHXH sẽ chuyển cho bệnh viện mình tạm ứng một khoản tiền. những bệnh nhân có BHYT sẽ được bệnh viện mình cho hưởng chế độ sau 3 tháng ( 10, 11, 12) sẽ tổng hợp toàn bộ chi phí gửi cho cơ quan bhxh để phía cơ quan chuyển trả tiền cho bên bệnh viện mình.
Thưởng thì phải qua năm tài chính bên phía BHXH mới thanh toán và bên mình mới xuất hóa đơn tài chính.
Vậy những bệnh nhân trong quý 4 sẽ phải hoạch toán doanh thu thế này ạ.
vì đã xuất hàng trong kho dùng cho bệnh nhân rồi.