bài 1
một người muốn đến lúc 50 tuổi sẽ có 1 số vốn là 2 triệu usd .hỏi người đó hiện nay phải bỏ ra một số vốn là bao nhiu ,biết rằng hiện nay người đó 30 tuổi và lãi suất 8% /năm
bài làm
cn=co*(1+i)^n
=2tr*(1+*%)^30 e làm ntn đúng hay sai ak , a.c xem va chi cho e voi a
bài 2
ngày 31/10/2000 một người đã rút tại ngân hàng một khoản tiết kiệm gồm vốn và lãi 100 tr .hỏi để có số tiền đó , thì ngày 31/10/90 người đó phải gửi đó phải gửi vào ngân hàng số tiền là bao nhiu bit rằng 6 tháng lãi dc gộp vào vốn 1 lần và lãi suất là 5%/năm
bài 3
một người có số vốn 900 tr được chia làm 3 phần bằng nhau đựoc đem gửi vào 3 ngân hàng với cùng lãi suất 12%/năm .phần vốn thứ 1 được ghép lãi theo tháng ,phần lãi thứ 2 ghép lãi theo quý còn phần vốn thứ 3 ghép 6 tháng 1 lần
yêu cầu;
a tính tổng số lãi thu đựoc
b thay vì gửi vào 3 ngân hàng trên ,người này đem gửi toàn bộ số vốn vào ngân hàng khác ghép lãi hàng năm .hỏi lãi suất ngân hàng này là bao nhiu để người này không bị thiệt hay lợi gì so với trường hợp trên ?
bài 4 bút có 1 khoản tiền 300tr muốn đầu tư trong 10 năm có 2 phương án cho bút
hoặc gửi vào ngân hàng với lãi suất kép là i%/năm
hoặc đầu tư một dụ án có thể đem lại tỷ suất sinh lợi (lãi kép )trong 10 năm như sau :
+2 năm đầu :7,5%
+3 măm tiếp theo :8,5%
+5 năm cuối :9,5%
hỏi lãi xuất ngân hàng i là bao nhiu 2 phương án này là như nhau đối với bút ,
bài 5 bi gui tiền vào ngân hàng theo kế hoạch sau
đầu tháng 1 :gửi 100 tr
cuối tháng 4 :gửi thêm 200 tr
cuối tháng 8 :gửi thêm 300tr
đầu tháng 10 :guiwr thêm 400tr
lãi suất ngân hàng áp dụng theo quy tắc bậc thang như sau :
số dư tiền gửi dưới 3ootr đồg đến dưới 600tr :1,1%/tháng
số dư tiền gửi 600tr trở lên :1,2 /tháng
biết số dư tiền gửi k tính phần lãi tích lũy ,lãi dc ghép định kì hàng tháng .
hãy xác định tổng số tiền bi có dc vào cuối tháng 12 ,