nhập kho 100 thành phẩm biết cuối kì ko có sản phẩm dở và trong số các tscđ dùng cho sản xuất của dn có một tài sản có công suất thiết kế 200sp/tháng và khấu hao tháng của tscđ là 1000

chương trình e học khtscđ theo thông tư 203, cái này lại khấu hao theo tháng, nv này e chưa hiểu lắm, mong ac giúp e. e cảm ơn ạ!