chào các bậc tiền bối.em đang làm btl nguyên lý kế toán mà sao khó quá. mong mọi người chỉ giáo em vài chỗ:hi::hi:
nghiệp vụ kinh tế là; thanh lý hợp đồng thuê tscd tài chính ,tổng giá hợp đồng thuê 160 tr, lãi thuê phải trả 20,kỳ hạn 5 năm. tài sản được trả lại bên cho thuê, tài sản đã khấu hao hết giá trị.
em định khoản như sau:
a, nợ tk 635: 20tr
nợ tk 315: 60 tr
có tk 111: 80 tr
b, nợ tk 214: 60 tr
có tk 212 : 60 tr
theo em hiểu thì lãi thuê phải trả trong kỳ là 20,tức là chi phí tài chính. nợ dài hạn đến hạn trả là nợ gốc, tức là lấy 160- 20x5, còn khấu hao là giá trị nợ gốc 60. em hiểu và định khoản như trên có đúng không?
em cám ơn cả nhà nhiều lắm.mn bớt chút thời gian giúp em vs. :love03: