mọi người ơi cho mình hỏi vai trò của lệnh bán hàng trong quá trình bán hàng cái ah??????? cảm ơn m.n nhiêu2 nha!