em đang thực tập tại công ty cơ điện lạnh,em chọn đề tài thực tập là kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh,anh chị nào đã từng thực tập ở công ty dạng tương tự như thế này thì cho em tài liệu để tham khảo với nha.em cám ơn nhiều lắm!