trích khấu hao nhà hàng khách sạn và các trang thiết bị cho bộ phận kinh doanh khách sạn 50tr thì hạch toán thế nào ạ?các a(chị) giúp e với,e dang kế toán dịch vụ du lịch mà các chi phí cứ lẫn lộn cả lên
:khoc::khoc: