cả nhà ơi. giúp mình 1 chút được không a. hiên tại e đang tìm hiểu về khấu hao tscd. khi mình xem các thông từ thì có hướng dẫn trích khấu hao các tscd thuộc quỹ phúc lợi vd như nhà nghỉ giữa ca, và xe đưa đón cnv thì được đưa vào chi phí. thế nhưng cô giáo e khẳng định là không dc đưa vào chi phí. cả nhà hãy cho mình ý kiếm về vấn đề này với