e đang làm bctt, bài của bọn e chỉ đc đánh trang từ chương i, nên phần mở đầu sẽ đánh trang theo số thứ tự.
ac nào biết đánh số trang thứ tự từ 1, nhưng bắt đầu đánh từ trang thứ 4 thì chỉ giúp e với ạ? không biết co làm đc ko hay phải coppy sang 1 word khác. mong mọi người giúp ạ! thank ac và mọi người nhiều!!