ai có tài liệu môn kế toán công ty k? gửi cho mình xin với, mình đang càngaaop . mail; xuyenkttha92.tueba@gmail.com . cảm ơn m.ng nh nhá <3<3<3