mình được học kế toán tài chính 2 co 2 chương: kế toán doanh nghiệp xây lắp & kế toán đầu tư xây dựng cơ bản.
mình thấy chương kế toán doanh nghiệp xây lắp có xây dựng cơ bản. vậy 2 chương này là 1 hay sao vậy ?
sao phải tách ra thành 2 chương khác biệt?
chúng có gì giống và khác nhau chứ?
các bạn giải thích giúp mình với:game: