ðề: hình thức ghi sổ

ở trường đc học hinh thức nkc. đi học tin học b excel kế toán cũng học nkc :xinchao: