đề bài là phân tích các nguyên tắc ký kết thỏa ước lao động tập thể theo bộ luật lao động. anh chị giúp em, hướng dẫn cách làm cơ bản hoặc chỉ rõ em luôn cái, em thấy mù mờ lắm :tuivotoi:
email em thuythuy92_sargon@yahoo.com.vn
em biết sơ sơ là có 3 nguyên tắc, là tự nguyện, bình đẳng và công khai. nhưng không biết rõ và cô bảo là phải làm 5 trang word cỡ chữ 13 không biết thế nào mà làm nổi đây :deny2: