các anh(chị) ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
giải thích gùm em với
1.vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp tăng(giảm) cho biết điều gì ạ?????????
2.nợ phải trả trong doanh nghiệp tăng(giảm) cho biết điều gì ạ???????

em xin cảm ơn