các anh (chị)ơi giúp e vơiiiiiiiiiiiiiiii
giúp em với ạ:em không biết phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
cô giáo em yêu cầu phải phân tích theo 2 bước
bươc1:đánh giá tình hình huy động vốn bao gồm 3 chỉ tiêu sau:vốn chủ sở hữu,nợ phải trả,tổng nguồn vốn
bước 2:đánh giá mức độ tự chủ về mặt tài chính bao gồm 3 chỉ tiêu: hệ số tài trợ,hệ số tài trợ tài sản cố định, hệ số tài trợ tài sản dài hạn
sau mỗi bước phân tích cô giáo lại bắt chúng em phải đưa ra được nhận xét,hướng giải quyết...
anh (chị)nào có thể up 1 số bài tập rùi phân tích giúp e với ạ.
em xin chân thành cảm ơn các anh(chị) nhiều ạ
đây là email cua e:baibang89@gmail.com