mọi người ơi, có ai có bài tập kế toán tài chính 1 không cho mình xin ít với...:mocmui: