m.ng ơi. có phải năm sau liên thông là k dc bằng chính quy nữa à. t đang học năm cuối cao đẳng mà nghe tin này xong chán luôn. không cho những người học trung cấp, cao đẳng cơ hội nào nữa à. hic hic