mình có bài tập này các bạn giúp với,
tháng 01 năm 2008, doanh nghiệp toàn thắng vay vốn ngân hàng từ ngân hàng công thương với số tiền là 10 tỷ vnd, thời hạn thanh toán sau 4 năm.
a, tính số tiền mà doanh nghiệp toàn thắng phải trả, nếu biết lãi suất mỗi năm là 8% (công thức lãi kép)
b, trong hợp đồng vay vốn giữa ngân hàng công thương và doanh nghiệp toàn thắng có điều khoản quy định là lãi suất ngân hàng sẽ được giữ ổn định 8% năm trong 4 năm, nhưng giá trị tiền vay sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát từng năm. thực tế mức lạm phát của các năm như sau:
tt tính đến thời điểm mà nhnn công bố tỷ lệ lạm phát (%)
1 31/12/2008 - 7,2%
2 31/12/2009 - 8,6%
3 31/12/2010 - 9,3%
4 31/12/2011 - 12,8%

hãy cho biết doanh nghiệp toàn thắng phải trả cả vốn lẫn lãi cho ngân hàng công thương với số tiền thực tế là bao nhiêu
câu a thì mình biết cách làm, còn câu b thì có phải mình lấy lãi suất cố định của ngân hàng là 8% cộng thêm vơí tỷ lệ lạm phát nữa, mình nghĩ vậy nhưng ko biết phải ko