giả sử thời điểm hiện tại là ngày 1/1/2007, bạn gửi 1,000 $ vào tài khoản ngân hàng với lãisuất là 8%.
a)nếu ngân hàng tính lãi kép hàng năm, bạn sẽ có được bao nhiêu trong tài khoản vào ngày1/1/2010 ?
b)nếu ngân hàng tính lãi kép hàng quý, bạn sẽ có được bao nhiêu trong tài khoản vào ngày1/1/2010 ?
c)giả sử bạn gửi 1000usd thành 4 lần gửi, mỗi lần là 250 usd vào ngày 1/1/2007, 2008, 2009 và 2010. bạn sẽ nhận được bao nhiêu trong tài khoản của bạn vào ngày 1/1/2010 nếu ngân hàng trả lãi kép hàng năm là 8%?
d)giả sử bạn ký gửi 4 khoản tiền bằng nhau trong tài khoản của bạn vào các ngày 1/1/2007, 2008, 2009, 2010. giả sử rằng ngân hàng trả lãi suất 8% năm, số tiền mỗi lần bạn gửi là bao nhiêu để bạn có được số dư như trường hợp đầu tiên?

bài làm của em:
a) fv= 1000* (1+ 8%)^3= 1259,712
c) -vào ngày 1/1/2007 gửi 250$ thì vào ngày 1/1/2008 có trong tk là 250$*(1+8%)= 270$
-vào ngày 1/1/2008 thêm vào 250$ tổng công có 270+250= 520$ thì vào ngày 1/1/2009 có trong tk là 520*1,08= 561.6
-vào ngày 1/1/2009 thêm vào tk 250$ tổng cộng ta có 561,6$+250$=811.6$ thì vào ngày 1/1/2010 có trong tk là 811.6$*1.08=876.528$
-vào ngày 1/1/2010 thêm vào 250$ nên tổng cộng ta có 876.528$+250$= 1126.528$

anh chị nào giúp em làm câu b và d. đồng thời xem dùm em câu a và c có đúng không ạ. em cám ơn nhiều