cả nhà giúp em với em mới học môn kiểm toán căn bản nên chưa có rành lắm
phát hiện 1 tscđ 30 triệu k đủ điều kiện kết luận là tscđ mà ghi nhận vào công cụ dụng cụ để phân bổ vào chi phí quản lý doanh nghiệp
nghiệp vụ này đúng hay sai? sửa ntn
:khakha: