anh chị nào có đề thi liên thông đh ktqd môn kiểm toán thì gửi vào ttn_shop@yahoo.com. thanks all!