chào cả nhà mình là thành viên mới của diễn đàn có nội dung này mình muốn được mọi người giúp đỡ.
năm tới mình có học môn lý thuyết tc-tt,nên đang trong thời gian ngỉ hè mình muốn có tài liệu môn này để tham khảo trước ,không biết có anh ,chị, bạn bè nào trong diển đàn đã từng học ,hoặc có tài liệu môn này có thể post lên cho lolem xin được không.
rấy mong nhận được phản hồi từ các bạn,chân thành cảm ơn?:15: