em đang học ***************, em muốn hỏi cả nhà ai có file excel nào đơn giản để làm kế toán k ạ?
em làm theo hình thức chứng từ ghi sổ, theo quyết định 48.
các nghiệp vụ ít, vì vậy e muốn xin 1 file excel đơn giản, dễ hiểu. cả nhà ai có thì gửi qua mail tranthingan91.tueba@gmail.com cho em xin với ạ!
em cảm ơn!