em đang học ngành kế toán doanh nghiệp mà dì em có mở quỹ tín dụng em không biết là mình học kế toán doanh nghiệp thì có thể làm trong quỹ tín dụng không nhĩ , anh chị nào biết xin trả lời dùm em thank .....