em đang học ngành kế toán doanh nghiệp , em không biết sao này ra trường em có thể xin vào làm ở quỷ tín dụng hay không , hay là học kế toán doanh nghiệp thì chỉ được làm ở các doanh nghiệp và xí nghiêp , anh chị nào biết thì cho em xin ý kiến nhe ......:sohappy: