cty mình làm hợp đồng thuê kho 1 năm từ tháng 8/2011 đến tháng 7 năm 2012
mình thanh toán tiền mặt một lần ngay khi ký hợp đồng (hóa đơn thì qua năm 2012 mới có) và phân bổ hàng tháng như sau
n242,c111 , n642,c242 nhưng giờ có hóa đơn mình không biết định koản thế nào,
mong các bác giúp minh với.