:bdance: các b xem hộ mình bài này với:sorrynha:
tồn đầu tháng[/color]:đvt:1000đ
-ngoại tệ tại quỹ: 90.000 usd. tại ngân hàng 160.000 usd.
-tiền việt nam tại quỹ:xinchao:

---------- post added at 08:21 ---------- previous post was at 07:45 ----------
Trích dẫn Gửi bởi bích phương
:bdance: các b xem hộ mình bài này với:sorrynha:
tồn đầu tháng[/color]:đvt:1000đ
-ngoại tệ tại quỹ: 90.000 usd. tại ngân hàng 160.000 usd.
-tiền việt nam tại quỹ:xinchao:
à mà mình làm thế này các b cho nx nhé!
nv1/ (1a) nợ tk 112(2): 50.000 * 16,06 = 803.000
có tk 131_p : 50.000 * 16 = 800.000
có tk 515: 50.000 * (16,06-16) = 3.000
(1b) nợ tk 635 : 50.000 * 16,06 * 0,6%+50.000 * (16,06-16) * 0,6% = 4.836
có tk 111(1): 4.836
-ghi đơn nợ tk 007-tgnh:50.000 usd
nv2/ (2a) nợ tk 331_q :40.000 * 16 = 640.000
có tk 112(2): 40.000 * 16 = 640.000
(2b) nợ tk 138_q :40.000 * 16 * 1% = 6.400
nợ tk 635 :40.000 * (16,1-16) * 1% = 40
có tk 515: 40.000 * 16,1 * 1% = 6.440
-ghi đơn có tk 007_tgnh:40.000 usd
nv3/ (3a) nợ tk 632: 400.000
có tk 155: 400.000
(3b) nợ tk 131_r :leu: