mọi người ơi !giúp em
cho em xin một số báo cáo thực tập mẫu về xdkqkd ở công ty giày da