anh chị nào có bài báo cáo về vốn bằng tiền có thể gửi cho e tham khảo đc ko ah hhix :bdance: