em đang làm slide để thuyết trình bảo vệ khóa luận tốt nghiệp về đề tài : tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty xây lắp .
anh chị nào có 1 bài slide mẫu thì gửi giup e tham khảo với !
em cám ơn !
email: nguyentung08ac2@gmail.com