mình đang học kế toán dn .hiện tại mình đang phải "thực tập nghề nghiệp" .có 1 phần trong thực tập là phân tích 8 chỉ số trong 3 năm 2009-2010-2011 của công ty cp kinh đô (mã ck :kdc) dựa vào số liệu bảng cân đối kt link sau bo co ti chnh ??y ?? | cafef.vn
8 chỉ tiêu phải phân tích là :
+chỉ tiêu chỉ số thanh toán ngắn hạn
+chỉ số thanh toán nhanh
+chỉ tiêu tổng dt trên tổng ts
+chỉ tiêu hệ số nơ trên ts
+vòng quay các khoản phải thu ngắn hạn
+khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu
+khả năng sinh lời của ts
+tỉ lệ các khoản nợ phải thu so với nợ phải trả

mình ko biết tính các chỉ số đó như thế nào ,bạn nào tính ra số liệu giúp để mình phân tích với !!