hihi mọi người ơi cách ghi chứng từ ghi sổ ntn vậy ? mh nhìn cái mẫu mà chả biết làm như thế nào ? giúp mh với