anh em nào có bài tập và bài giải kế toán "nvl, cddc và tiền lương", vui lòng cho mình với:lienhoantat: