anh chị kế toán giúp em cai này với em cần gấp lắm:
em đang cần sơ đồ quy trình làm việc của một nhân viên kế toán( làm bên mảng kế toan bán hàng). giải thích rõ sơ đồ nữa. anh chị giúp em với nha.thank anh chị nhiều
:hichic: