mọi người ơi em đang phải làm bài tập nhóm. cô yêu cầu là bọn em phải tìm báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty nào mà lập theo phương pháp trực tiếp để phân tích:hichic:
em thấy đa số đều là lập theo phương pháp gián tiếp :khoc: mong các bác giúp đỡ :xinchao::hongio::hongio: