các anh chị và các bạn cho em hỏi với ạ!
thế nào là chi phí được duyệt bỏ? chi phí không được duyệt bỏ? cho em xin 1 ví dụ ạ!