mọi người cho e hỏi cách định khoản khi nhập khẩu tscđ trong đơn vị hcsn như thế nào ạ? trong cả 2 trường hợp tính thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp và khấu trừ. e tìm cách hạch toán mà k thấy, có ai biết tìm trong thông tư hay qđ nào k ạ?