anh chị cho em hỏi xíu
vốn lưu động ròng và vốn lưu động hoạt động ròng là gì
và ý nghĩa cách tính............nói rõ cho em với..cái này em k hiểu mấy