mình đang làm đề án môn học về chủ đề "bàn về chế độ kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái trong các doanh nghiệp vn". cô giáo chữa đề cương thì cho thêm mục kinh nghiệm kế toán chenh lệch tỷ giá hối đoái ở một số nước. nhưng mà cái này khó quá. mình k tìm đc thông tin. bạn nào có tài liệu về phần này. share cho mình với..^^