các bác giúp e với: hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ thì hạch toán khác nhau như thế nào???e đọc tài liệu mãi mà ko thông