ðề: huhu...các b giúp mình môn kế toán tài chính này với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trích dẫn Gửi bởi jackbow
nv1:

- vì cty v trả một khoản nợ trước hạn nên được dn chiết khấu 0,5% tương ứng với số tiền nộp sớm và sẽ ghi giảm phần nợ phải trả ("cho cty v trừ vào số còn nợ", theo đề bài).
nợ 635: (40.000x5%x16.100) = 3.220.000
có 131: 3.220.000

- phần nợ cty v còn thiếu là (55.000-40.000-200)x16.100 = 238.280.000đ
chiết khấu thanh toán là khoản giảm giá bán trên tổng khoản phải thu bao gồm cả thuế gtgt (55.000). chứ không phải giảm khoản đã trả trước (40.000 usd) bạn àh.