hiện mình đang gặp khó khăn như thế này
+ vẫn chưa thiết kế được qui trình đặt hàng
nhưng số liệu mình có:
+ tuổi thọ rau củ quả
+ số lượng sử dụng hàng ngày
+ dự kiến là đặt hàng 3 ngày 1 lần và chỉ chọn ra nhưng loại có tuổi thọ từ 3-10 ngày
........
mình đang cần có một qui trình chung cho đặt hàng
tinh toan thoi gian đặt hàng hợp lý, tránh trường hợp tồn kho quá nhiều.