công ty thương mại tnhh abc trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh sau
1. ngày 20/01/2012 xuất hàng cho nhân viên kinh doanh sử dụng tính vào chi phí bán hàng.
- điện thoại samsung e8 sl: 01
2. ngày 12/02/2012 xuất quạt điện cơ 91 sử dụng cho phòng kế toán, số lượng: 02, tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

anh chị giúp e xem trong 2 cách định khoản như sau cách nào đúng ạ ?
cách 1 :
1, nợ 641
có 156
2, nợ tk 642
có tk 156
cách 2 :
1, nợ tk 632
có tk 156
nợ tk 641
có tk 512
có tk 333
2, nợ tk 632
có tk 156
nợ tk 642
có tk 512
có tk 333