chào các anh chị và các bạn, mình có vài câu lý thuyết so sánh giữa któan tài chính và któan hành chính sự nghiệp muốn tham khảo ý kiến mọi người , mong mọi ngừoi giúp đỡ nhé..
1.cho biết điểm giống và khác nhau giữa quản lý tài chính ở đơn vị hành chính sự nghiệp vs đơn vị sản xuất
2.điểm giống và khác nhau về đối tượng kế toán giữa dnsx, dntm và đơn vị hcsn?

cảm ơn mọi người nhièu nhé!